Organisasjon:

Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Dette avholdes innen utgangen av mars hvert år. Medlemmer over 15 år har stemmerett.

Styret


Leder: Doris Norbye mail: dnorbye@live.no mob: 41540747

Nestleder: Vidar Somby mob: 97778079

Kasserer: Katri Mortelmans Somby mail: faktura@karasjoksk@gmail.com mob: 90125939

Medlem: Ketil Somby / Monica Jullum Boine                                

Varamedlemmer: Synnøve Olsen / Anveig Nordsletta / Ilona Sipilä  

Revisorer: Jan Idar Somby / Alida Norvang                                  

Utøverrepresentant: Julia Somby


Styret har ansvaret for den daglige driften av klubben.


Powered by: Bloc