Organisasjon:

Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Dette avholdes innen utgangen av mars hvert år. Medlemmer over 15 år har stemmerett.

Styret


Leder: Doris Norbye mail: dnorbye@live.no mob: 41540747

Nestleder: Ketil Somby mail: slurfi66@hotmail.com mob: 4045443

Kasserer: Katri Mortelmans Somby mail: faktura@karasjoksk.gmail.com mob: 90125939

Medlem: Jan Idar Somby / Monica Jullum Boine                               

Varamedlemmer: Anveig Nordsletta / Ilona Sipilä / Vidar somby 

Revisorer: Synnøve Olsen /  Alida Norvang                                  

Utøverrepresentant: Julia Somby


Styret har ansvaret for den daglige driften av klubben.


Levert av IdrettenOnline