Organisasjon:

Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Dette avholdes innen utgangen av mars hvert år. Medlemmer over 15 år har stemmerett.

Styret valg på årsmøte 


Leder: Doris Norbye mail: karasjoksk@gmail.com mob: 415 40 747

Nestleder: Anders Kristian Henriksen

Kasserer: Viktoria Balto, mail: faktura.karasjoksk@gmail.com 

Medlem: Frank Nilsen

Medlem: Vidar Somby            

Varamedlemmer: Kristin Norbye-Bekkelund / Hege Høgden / 

Kontrollutvalg:  Synnøve Olsen / Anders Kleppe                     

Utøverrepresentant:


Styret har ansvaret for den daglige driften av klubben.