Organisasjon:

Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Dette avholdes innen utgangen av mars hvert år. Medlemmer over 15 år har stemmerett.

Styret valg på årsmøte 


Leder: Viktori Balto mail: karasjoksk@gmail.com mob: 988 85 343

Nestleder: Anders Kristian Henriksen

Kasserer: Synnøve Olsen mail: faktura.karasjoksk@gmail.com 

Medlem: Frank Nilsen

Medlem: Anders Kleppe           

Varamedlemmer: Ann Marita Eriksen / Runar Balto / Christin Enger

Kontrollutvalg: Sigurd Gladhaug / Carmen Kleppe / vara Kristin Norbye-Bekkelund                   

Utøverrepresentant: 


Styret har ansvaret for den daglige driften av klubben.