Karasjok Svømmeklubb er med i Norges Svømmeskole.

Vi kjører kurs høst og vår. Kurstilbudet er litt varierende, men vi prøver å holde kursene som kommer under begynneropplæring.

Påmeldingen gjøres via tryggivann.no, der man reserverer og betaler kurset på nett. Link til påmelding i nedtrekksmenyen Svømmeskole.

For å delta på svømmekurs må barnet være medlem av Karasjok Svømmeklubb.

Les mer her: tryggivann.no

Alle må lage seg en bruker på tryggivann, først foresatt, deretter legges barnet/barna til:
https://nsf.brik.no/video/118963-opprette-ny-brukerkonto
https://nsf.brik.no/video/118964-registrere-barn-og-melde-pa-kurs-som-foresatt

Merker og delmål Begynneropplæring

08.01.10, Tore de Faveri (Sist oppdatert 23.01.15 - 12:25)

Fire kjernefunksjoner er sentrale for å lære å svømme. Men før man starter på kjernefunksjonene, legges grunnlaget gjennom vanntilvenningen. Øvelsene som gjennomføres på Vannmerkekursene er tilrettelagt for barn fra 4 års alder, og danner grunnlaget for kjernefunksjonene. Kjernefunksjonene oppnås gjennom 20 kjerneøvelser som inneholder elementene som trengs for å mestre forholdene i vannet, og å lære å svømme.

De fire kjernefunksjonene "Dykke", "Flyte", "Gli" og "Fremdrift" læres på kursene Hval, Skilpadde, Pingvin og Selungen.

Mer informasjon om delmål og øvelser finner dere under.

Vannmerket

Testøvelse 1: Eleven skal kunne ”frakte” et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det!

Testøvelse 2: Eleven står i hoftedypt vann og lar en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet!

Hvalmerket

1. Holde pusten -> hodet under vann -> åpne øynene
2. Holde pusten -> dykke ned -> hente gjenstander på bunnen
3. Holde pusten -> dykke mellom beina på en partner
4. Holde pusten -> hoppe fra bassengkanten -> hente gjenstander fra bunnen


Skilpaddemerket

5. Holde pusten -> flyte på magen -> linjeholdning
6. Holde pusten -> flyte på ryggen -> linjeholdning -> puste
7. Holde pusten -> hoppe fra bassengkanten -> flyte opp på magen -> linjeholdning
8. Holde pusten -> flyte på mage -> linjeholdning -> dreie på ryggen -> puste -> linjeholdning
9. Holde pusten -> flyte -> balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust


Pingvinmerket

10. Gli på magen -> linjeholdning
11. Gli på ryggen -> linjeholdning
12. Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg -> puste -> dreie tilbake på magen
13. Gli med crawlbeinspark på mage -> linjeholdning
14. Gli med crawlbeinspark på ryggen -> linjeholdning -> puste ->

drei kroppen på magen -> crawlbeinspark

15. Hoppe -> flyte opp -> linjeholdning på mage -> crawlbeinspark ->

dreie på ryggen -> tilpasset pust


Selungenmerket

16. Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg -> linjeholdning -> rytmisk pusting
17. Crawlsvømming uten pust
18. Crawlsvømming -> rytmisk pusting -> linjeholdning
19. Ryggsvømming -> linjeholdning -> puste
20. Glistup fra bassengkanten -> crawlsvømming med pus