Dugnad og frivillig arbeid:

Klubben drives av frivillige. Det vil si at trenere, instruktører, dommere, styret, foreldreutvalget og andre stiller opp uten å motta lønn. I tillegg trenger vi hjelp fra foreldre og foresatte i den daglige driften av klubben, og spesielt under våre stevner høst og vår. Alles innsats bidrar til at svømmeklubben har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på! 

All formell informasjon nnes på klubbens hjemmeside: karasjok-svommeklubb.idrettenonline.no 

Klubben har også en offesiell facebookside https://nb-no.facebook.com/kar... 

I tillegg har alle treningsgrupper egne lukkede grupper på facebook.