Klubbnavn: Karasjok Svømmeklubb/Kárášjoga Vuodjansearvi


Stiftet: 01.03.1970


Idrett(er): Svømming


Hjemmearena: Karasjok Svømmehall


Postadresse: Postboks 86, 9735 Karasjok


Epostadresse: karasjoksk@gmail.com


Internettadresse: http://karasjok-svommeklubb.id...


Facebook: https://www.facebook.com/karas...


Organisasjonsnummer: 992222018


Bankforbindelse: Sparebank 1 Nord Norge


Bankkonto: 4901 16 57701 IBAN NO 3149011657701 SWIFT/BIC SNOWNO22


Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité


Tilknyttet: Norges Svømmeforbund, Sámi valaštallanlihttu/ Samenes Idrettsforbund 


Verdier

Karasjok Svømmeklubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett: Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Karasjok Svømmeklubb tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

 

Visjon

Karasjok Svømmeklubb skal være den beste svømmeklubben i Finnmark.

 

Virksomhetsidé

Karasjok Svømmeklubb ønsker at det skal være plass til alle i klubben, uansett nivå og ambisjon.

 

Vi ønsker:

• Å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre

• Å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima

• Å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel

• Å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger

• Å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

 

Mål

Karasjok Svømmeklubb ønsker at alle barn i Karasjok kommune skal lære å svømme, og finne glede i å være i vann. Vi skal også tilby gode treningsforhold og tilrettelegge for de som ønsker å trene, satse på svømming og bli best.

 

Vi ønsker å gi tilbud til:

• Barn

• Aktive utøvere i alle aldre, inkludert masters

• Funksjonshemmede

• Voksne som skal lære å svømme

• Trimgruppe for voksne

• Vanngymnastikk

• Flyktninger


Trykk linken nedenfor - klubbhåndbok 2017-2018

klubbhandbok17-18_Tilnett (1).pdf

Legg til ny layout boks