Instrukser for reiser:

Alle har et ansvar for at alle trives, har det bra og inkluderes. Alle barn under 10 år og andre med spesielle behov skal ha følge av foreldre eller annen foresatt, hvis ikke annet er avtalt. Vi spiser ikke godterier, og drikker ikke brus før stevnet er ferdig. 


Svømmere 

Reiseleder har hovedansvaret for alle svømmere under reisen og oppholdet. Som hovedregel er vi sammen som gruppe under hele oppholdet. Hvis noen skal på «private» aktiviteter, må foreldre avklare dette med reiseleder på forhånd. Alle har ansvar for å være på plass ved fastsatte tidspunkt, og har med seg det utstyret de trenger. 

Trenere og ledere 

Trenere har ansvaret for å følge opp svømmerne under trening, innsvømming, konkurranse og utsvømming. Leder har ansvaret for gruppen utenom konkurransen. Leder bistår også under konkurransen ved behov. Noen ganger er trener og leder samme person. De som har ansvar eller er sammen med svømmerne, nyter ikke alkohol. Vi unngår å røyke i nærheten av svømmerne. 

Foreldre 

De foreldrene som er med på turer hjelper til der det trengs. Dersom du vil ha med ditt barn på aktiviteter utenom gruppa, avklarer du dette med reise- lederen på forhånd. De som har ansvar eller er sammen med svømmerne, nyter ikke alkohol. Vi unngår å røyke i nærheten av svømmerne. 

Vær oppmerksom på at det vanligvis må innhentes politiattest for foreldre som er med en gruppe mindreårige på et utenlandsopphold eller trenings-/konkurranseopphold i regi av laget. 

Under treningsleirer gjelder de samme reglene, men det kan være noen tilpasninger som kunngjøres før avreise.