Medlemshåndtering:

Klubben benytter KlubbAdmin, som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter. 

Via Min idrett kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte.