Svømming:

Tirsdager  kl 18-20

Torsdager  kl 06-08  og kl 16-18

Fredager  kl 06-08

Søndager kl 17-19


Basistrening:

Tirsdager kl 1645-1730

Torsdager kl 1815- 1900


Trener: Doris Norbye / Katri M Somby
Basis tirsdager: Ilona Sipilä