Organisasjon:

Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Dette avholdes innen utgangen av mars hvert år. Medlemmer over 15 år har stemmerett.

Styret valg på årsmøte 24.03.2021


Leder: Katri Mortelmans Somby, mail: karasjoksk@gmail.com mob: 90125939

Nestleder: John-Erik Pettersen Somby 

Kasserer: Viktoria Balto, mail: faktura@karasjoksk.gmail.com mob: 90125939

Medlem: Frank Nilsen

Medlem: Doris Norbye                               

Varamedlemmer: Anders Kristian Henriksen / Erlend Kristian Leithe / May Helen Schanche

Kontrollutvalg:  Anders Kleppe, varamedlem: Kristin Norbye-Bekkelund                           

Utøverrepresentant:


Styret har ansvaret for den daglige driften av klubben.