Organisasjon:

Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Dette avholdes innen utgangen av mars hvert år. Medlemmer over 15 år har stemmerett.

Styret valg på årsmøte 03.04.19


Leder: Nina Charlotte Olsen, mail: ncharlotte@hotmail.com mob: 91794805

Nestleder: Morten Dalseng, mail: morten_dal@hotmail.com mob: 91794760

Kasserer: Katri Mortelmans Somby, mail: faktura@karasjoksk.gmail.com mob: 90125939

Medlem: Jan Idar Somby

Medlem: Doris Norbye                               

Varamedlemmer: Synnøve Olsen / Frank Ingvard Nilsen /Jon Erik Pettersen Somby

Revisorer: /  Alida Norvang                                  

Utøverrepresentant: Julia Somby / Lone Charlotte Eikjok


Styret har ansvaret for den daglige driften av klubben.Levert av IdrettenOnline