Alle som deltar på svømmekurs, treninger og andre aktiviteter i klubbens regi må være medlemmer i klubben. Medlemskapet følger kalenderåret.

Det er spesielt viktig for de under 13 år, da det er forsikring i medlemskapet. Man kan være medlem i klubben selv om man ikke er aktiv. 

Medlemskontingent for 2017/2018: 

Enkeltmedlem kr 250,- 

Familie kr 500,- 

Fra 01.01.2017 er det elektronisk betaling av medlemskontingent via minidrett.no 

Treningsavgifter: 

Klubben har pr dags dato ikke treningsavgift. 

Egenandeler stevner startkontigenter deltageravgifter: 

Stevner i Finnmark: kr 700,- (Rekrutter 600,-) Søskenmoderasjon kr 500,- (400,-) 

Stevner utenfor fylket: kr 1500,- Søskenmoderasjon kr 1200,- 

Mesterskap og treningsleire har egne satser som styret bestemmer. 

Foreldre/foresatte som er med på stevner og bor og/eller spiser med svømmerne og/eller reiser med buss betaler faktiske utgifter. 


Levert av IdrettenOnline